כבישה

מחלקת הכבישה מונה מכבשים ומערכי כבישה אוטומטיים עד 250 טון.