כיפוף

בחברת מולק לפידות מכונות כיפוף CNC ומערך כיפוף רובוטי המאפשרים לנו לתת מענה לכיפוף מתכות עד לאורך של 3 מ'.