מוצרים

חיפוי חצי יבש – קיר כפול – תקן 2378-6
בנייה תעשייתית – ברנוביץ – תקן 2378-5
חיפוי רטוב - תקן 2378-2
תעלות משתלבות ואביזרים
חבקים לצנרת
אביזרים להארקה
פרופילים מנוקבים
צנרת משוריינת וזרועות לפנסים
תעלות פח ואביזרים
תעלות רשת
תעלות פח מחורצות ואביזרים
זרועות
סולמות כבלים
תעלות קשר אדום ואביזרים
פתרונות מיוחדים